• Nederlands
  • English

Wat wij doen

Petach Tikvah werkt mee in Gods herstelplan voor Israël en de volken. We zijn wegbereiders voor Zijn komst en onze focus is gebed, aanbidding, ontmoeting, training, Israël & hulp. We werken op een bijzondere plaats in Drenthe vlakbij het voormalig kamp Westerbork. We zijn community-based, komen regelmatig bij elkaar en gaan voor hart-hart relaties. Op zaterdagavond (18.30 uur) is er een samenkomst voor jong en oud. We nemen tijd voor worship en gebed met het doel God te ontmoeten in de kracht van de Heilige Geest.

Terug naar het begin

We willen terug naar de beweging die Jezus startte. Dat betekent óók aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof en ons te verbinden met Israël en de Messiaanse gelovigen. De bijbel is immers een Joods boek, opgeschreven door Joden. Jezus is ook als Joodse Messias gekomen en Gods reddende kracht voor iedereen die dit gelooft, eerst voor de Joden, maar ook voor andere volken (Romeinen 1:16). Twintig eeuwen ‘christelijk’ antisemitisme heeft Joden helaas elk zicht ontnomen op het (h)erkennen van hun eigen Messias. Toch is dit dé sleutel als het gaat om wereldwijde opwekking (Romeinen 11: 15) en zelfs de wederkomst van Israëls Messias, dat is Jezus.

Lees over onze focus door op de kopjes te klikken.

Aanbidding en gebed

We zijn een huis van aanbidding en willen je helpen in het ontwikkelen van een persoonlijke, intieme relatie met God. We helpen hoe je Gods stem kan verstaan en leren je principes over Gods karakter.

Aanbidding is meer dan alleen zingen voor God. God is een God van relatie en wil je ontmoeten. Aanbidden doe je 24 x 7 uur en het betekent jezelf toewijden aan God en je dankbaarheid en waardering uitdrukken in je dagelijks leven. De eerste (Messiaanse) gemeente was ook een aanbiddende beweging en Gods autoriteit en kracht was over hen.

In Handelingen 15:14-17 kondigt God het herstel van de vervallen hut van David aan met daarna een wereldwijde opwekking. Het geheim van deze hut of tent (Hosea) was dat David daar elke dag direct contact met God had, dus zonder een scheiding tussen God en David. God wil dat herstellen, in onze levens en specifiek ook in Israel.

Trainen en toerusten

We trainen in discipelschap. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op jongeren, omdat dit de volgende generatie is. Net zoals een piloot zichzelf moet trainen om helemaal op zijn instrumenten te vliegen, wil God dat we leren leven en handelen uit geloof en openbaring. Dat gaat niet vanzelf en wij helpen je graag om op Gods Woord te vertrouwen en niet op je gevoel!

We helpen je niet alleen je identiteit (wie ben je) en bestemming (wat is Gods plan voor jou) in Jezus vinden, maar bieden je ook een uitdagende omgeving om je karakter te ontwikkelen. Leiders weten immers wat het is om te dienen en leren anderen ook weer discipelschap. Jezus was hierin ons voorbeeld. Met toerusten bedoelen we dat het niet genoeg is om alleen maar geestelijke kennis te hebben.

Israël en het Joodse volk

Wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jezus startte en wegbereider zijn voor Zijn wederkomst! We werken mee in aliyah (terugkeer van Joden naar Israël en hebben we aandacht voor de Hebreeuwse wortels van het geloof. Want twintig eeuwen kerkhistorie hebben enorme impact gehad op het christelijk denken van nu. Daarom Want veel van wat christenen nu ‘Joods’ noemen is gewoon Bijbels, maar door de christelijk-antisemitische historie zijn we vervreemd geraakt van de Bijbelse oorsprong.

We erkennen Jezus als Joodse Messias en zijn verbonden met Messiaanse gelovigen in Israël. Want in de Bijbel kun je lezen dat Israël Gods sleutel is, die wereldwijd geestelijk herstel in beweging zet. Paulus spreekt zelfs over ‘opstanding uit de dood’, als Joden hun Messias, dat is Jezus, gaan aannemen. Zo zal de wederkomst van Jezus ook niet eerder plaats vinden dan dat Israël Hem als Messias verwelkomt (Mattheüs 23:39).

Het bijzondere is dat Paulus zegt dat niet-Joodse gelovigen het heil hebben ontvangen met een doel:  om de Joden jaloers te maken (Romeinen 11:11). Dat is een opdracht (!), maar het trieste is dat de kerk van nu dit nog nauwelijks ziet. Dat dit een satanische strijd is blijkt wel uit eeuwenlang ‘christelijk’ bloedvergieten als gevolg van vervangingsleer (het denken dat de kerk Israel heeft vervangen). Denk niet dat deze strijd in onze dagen is opgehouden: het is springlevend in subtiele vormen in veel hedendaagse kerken.

Wij geloven in een gemeente (Efeziërs 2:13-16) waar joodse én niet-joodse gelovigen in Jezus samen één zijn, zonder dat zij hun identiteit hoeven op te geven. Wij willen geen Joodse mensen bekeren tot het christelijk geloof met al zijn gebruiken, die overigens vaak een heidense of antisemitische oorsprong hebben. Joden die Jezus als hun Messias belijden blijven volop Joods, dus met behoud van identiteit, inclusief Bijbelse feesten als sabbat, Pesach, Wekenfeest, Jom Kippoer en Loofhuttenfeest.

Hulp, dienstbaarheid & evangelisatie

We zijn een plaats waar dienstbaarheid geleerd kan worden. Er zijn vele vormen van dienstbaarheid zoals praktisch bezig zijn, het geven van hulp, financieel ondersteunen, bidden voor zieken, gebedswandelingen enz.

Wij helpen mensen om Jezus te vinden en Hem te volgen. Dit willen we doen in woord én daad. Wij zijn ons bewust, dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest in staat zijn iets van deze leefwijze zichtbaar te maken. Jezus belooft ook dat vele bovennatuurlijke tekenen de gelovigen zullen volgen (Marcus 16:15-20).

Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” – Matteus 25:35-40

Gastvrijheid en gemeenschap

Voor ons is gemeenschap niet alleen bij elkaar komen in een georganiseerd programma. Het is een dagelijkse levensstijl van onderlinge liefde en dienstbaarheid en we worden geïnspireerd door Handelingen 2:42-47, waar de eerste gemeente omschreven wordt. Daarin nemen we ook veel tijd voor aanbidding en gebed, willen we God ontmoeten en elkaar helpen Jezus te volgen.

Gastvrijheid is belangrijk voor ons: we willen dat mensen welkom zijn en zich welkom voelen. Jezus geeft ons de opdracht om elkaar lief te hebben:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt – Johannes 13:34-35