• Nederlands
  • English

Toekomstvisie

Wij hebben visie voor een generatie die God radicaal wil dienen. Jesjoea koos twaalf discipelen en zij vormden het begin van een beweging waardoor velen besloten volgeling van Jesjoea te worden. In de derde eeuw verstarde deze beweging helaas tot een instituut dat zich ook afzette tegen haar Joodse wortels. Wij willen terug naar de beweging die Jesjoea startte: (leren) doen wat Jesjoea deed en terug naar het DNA van de eerste gemeente.

Onze visie
We zijn onderdeel van de beweging die Jesjoea in Israël startte. We zijn daarom een gemeenschap/gemeente met een hart voor Israël en de mensen om ons heen. We werken mee aan het herstel van Gods Koninkrijk en helpen mensen Jesjoea toegewijd te volgen in de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Ons ‘DNA’ is gebed, aanbidding, discipelschap, Israël, evangelisatie en gemeenschap. Ons hart voor Israël betekent ook het herontdekken van de Hebreeuwse wortels van het geloof en ons te verbinden met Messiaanse gelovigen. We geloven in een beweging/leger die weet hoe te gehoorzamen aan de opdracht en daarmee ook verschil laat zien/verandering brengt. We hebben een hart voor jonge mensen, maar zien dat jongeren ouderen nodig hebben en ouderen jongeren!

De geschiedenis van Kamp Westerbork roept op terug te keren naar Israëls Messias en te leren van de (kerk-)geschiedenis. Petach Tikvah is een Hebreeuws woord voor ‘Deur van Hoop’, gebaseerd op Hosea 2:14 “…het dal van Achor maak ik tot een deur van hoop.” God wil valse hoop omkeren in echte hoop, misleiding in waarheid en dood in leven.

Ons ‘DNA’ is:
1. Gemeenschap: Volgelingen van Jesjoea vormen samen gemeenschappen en demonstreren Jesjoea’s liefde.
2. Discipelschap:
We willen trainen en toerusten.
3. Aanbidding en gebed: We zijn een huis van aanbidding.
4. Israël en het Joodse volk:
Wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jesjoea startte.
5. Evangelisatie, dienstbaarheid & hulp: We gaan erop uit om Gods liefde te demonstreren.