• Nederlands
  • English

Steun ons!

Petach Tikvah is volledig afhankelijk van giften en kan niet werken zonder de hulp van vele vrienden. U kunt uw giften overmaken op Rabobank NL75 RABO 0382 8964 08 ten gunste van Stichting Petach Tikvah te Hooghalen.

Voor online-donaties maken wij gebruik van Stichting Geef Gratis. Zij stellen een donatiemodule beschikbaar waarmee u kunt doneren via onder andere iDeal en Paypal.

Steun Petach Tikvah

Wie zijn we

Eelco en Karin

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelco en Karin zijn de grondleggers en leiders van Petach Tikvah en hebben drie kinderen.
In 1995 opende God hun ogen voor de komst van de Messias, Israël en de profetische tijd waarin we leven. Eind 1998 zijn ze verhuisd naar Drenthe
en in 2001 is stichting Petach Tikvah geboren. Ze hebben de afgelopen 11 jaar gepionierd om deze visie gestalte te geven.
Karin en Eelco leven vanuit het geloof in Gods voorziening en dragen de lasten van de boerderij zelf. Er is een minicamping maar de inkomsten daaruit zijn niet genoeg om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Als u wilt meehelpen om hun als visie- en fakkeldragers vrij te zetten voor dit werk dan is uw financiële ondersteuning zeer welkom. Zij hebben minimaal € 3000,- per maand nodig om alles te kunnen dragen. Belangrijk is dat u bij uw gift aangeeft Support Karin en Eelco. Giften zijn aftrekbaar van de belasting, want Petach Tikvah is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Vele vrijwilligers

Er zijn vrijwilligers actief op diverse fronten. Zo doen een aantal vrijwilligers al jaren trouw de administratie en andere kantoortaken. Weer anderen helpen ons praktisch mee. Zonder hulp van vrijwilligers is dit werk niet mogelijk en we zijn iedere vrijwilliger dus ontzettend dankbaar!
Interesse in het doen van vrijwilligerswerk? Klik dan hier

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier echtparen die zich betrokken voelen bij de visie van Petach Tikvah. Samen staat het bestuur rondom Eelco en Karin. Ze hebben vooral een toezichthoudende en adviserende rol. Eelco en Karin dragen verantwoording af aan ditzelfde bestuur.

Ontstaan

Karin en Eelco zijn jarenlang als leiders actief betrokken geweest bij de opbouw van Gods Gemeente en ook het planten hiervan. Twee jaar na de start van een nieuwe kerk opende God in 1995 hun ogen voor Gods werk en plan met Israël. Ze raakten betrokken bij een organisatie die Joden helpt terug te keren vanuit Oekraïne naar Israël. Echter na 2,5 jaar stopte hun werk bij deze organisatie en ze vroegen zich af of ze misschien toch Gods stem verkeerd hadden verstaan.
In 1998 verhuisden Karin en Eelco met hun drie kinderen naar Drenthe en kochten een boerderij in Hooghalen. Zij wisten echter niet dat de boerderij zo dichtbij het voormalige kamp Westerbork ligt. Op nog geen 15 meter afstand van de boerderij werden meer dan 107.000 Joden getransporteerd naar vernietigingskampen. Ook bleek dat de vader van Karin in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork gezeten had. Hier werd thuis nooit over gesproken. Toen zij dit ontdekten, wisten ze dat ze hier niet toevallig terecht gekomen waren. Voor het verhaal van Karin, zie de EO-uitzending.
Alhoewel Petach Tikvah in 2001 is opgericht gaat het ontstaan ervan enkele jaren terug. In 1996 ontmoetten Karin en Eelco Schaap , Jip Combes-Wijngaarden en haar man Philippe in Zwitserland. Jip is in Nederland als actrice bekend o.a. in de rol van Anne Frank op het toneelpodium en in de tv-film. Een hechte vriendschap ontstond en zij bemoedigden Karin en Eelco om in hun roeping te gaan staan.
Zo legde God een verlangen in hun hart, dat de boerderij gebruikt zou worden tot eer van God. Juist op deze, voor Nederland historisch beladen, plek wilden zij een plaats bieden die hoop geeft. Zo ontstond Petach Tikvah, wat betekent: Deur van Hoop.

Familie Schaap

De familie Schaap (foto 2010)