• Nederlands
 • English

Trainingen

In het verleden heeft Petach Tikvah verschillende cursussen aangeboden en we willen dat in de nabije toekomst blijven doen. Hieronder een overzicht van de trainingen die gepland staan:

Israël, de Messias en jij

In de zomer van 2017 heeft Petach Tikvah de training “Israël, de Messias en jij” aangeboden in combinatie met kamperen op camping Tikvah. Reacties van de deelnemers staan onderaan dit bericht.

De training geeft op een eenvoudige en toegankelijke manier meer kennis en begrip ten aanzien van Gods plan met Israël. De reacties op deze training zijn zo positief dat we de training wellicht weer gaan geven. Zodra duidelijk is wanneer dat zal zijn zullen we dat op onze website vermelden.

Reacties op de training ”Israël, de Messias & jij” – zomer 2017.

Wij, als leiding, vonden het heel geslaagd en zijn er in bevestigd dat we een goede training hebben opgezet, die het waard is om breder aan te bieden. We zien uit naar hoe het zich verder ontwikkelt.

Hieronder de reacties van de deelnemers:

 • Het was vernieuwend – verhelderend – God is bezig met Zijn volk en daardoor ook met mij. Hij heeft de regie.
 • Ik heb nu een beter globaal zicht op alles gekregen. Fijn dat het geen discussiegroep was.
 • Bewustwording, wees waakzaam v.w.b. de profetieën; het gaat echt ergens over.
 • Het besef welke plaats Israël inneemt in Gods plan, was bij mij wel wat vervlakt. Dat wij zonder de edele olijfboom niet geënt kunnen worden, was een eyeopener. Voor mij een goede opfriscursus.
 • Weet ook dat het niet alleen om kennis gaat maar zeker ook om bewogenheid (dat zet je in beweging). Vandaar mijn wens om een diepe bewogenheid voor Gods oogappel.
 • Het was een fijne training. Ik heb weer nieuwe dingen geleerd en besef nu veel meer hoe belangrijk de geschiedenis en de toekomst van Israël is voor mij als christen. Ik wil in mijn gebeden Israël niet vergeten. Ik wil voor de kerken bidden dat ze oog krijgen voor het geënt zijn op de edele olijf.
 • De training van deze week heeft mij laten inzien dat de woorden van de profetieën waarachtig zijn. Dat Gods volk ook voor ons de belofte van de wederkomst van Christus belichaamt. De behandeling van Gods volk is in de afgelopen eeuwen door menselijke interpretatie een groot onrecht geweest, waarvoor wij ons moeten schamen en waar we mede schuldig aan zijn.
 • Ik zie nu beter dat Bijbelstudie mijn inzicht en kennis vergroot en me dichter bij God brengt.
  Ere zij de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde, de Genadige, die ons Zijn Zoon als offer aan het verachte kruis liet boeten voor onze zonden.