• Nederlands
 • English

Israël, de Messias en jij

“Israël, de Messias & jij” bij u in de buurt of bij Petach Tikvah?

In de zomer van 2017 heeft Petach Tikvah de training “Israël, de Messias en jij” aangeboden in combinatie met kamperen op camping Tikvah. Reacties van de deelnemers staan onderaan dit bericht.

De training geeft op een eenvoudige en toegankelijke manier meer kennis en begrip ten aanzien van Gods plan met Israël. De reacties op deze training zijn zo positief dat we hebben besloten de training opnieuw aan te bieden in de zomer van 2018.

Indien u belangstelling hebt voor deze training of u heeft een groep die deze training wil volgen, maar past het niet in uw zomervakantie, dan kunnen we met u onze mogelijkheden bespreken.
Voor wie in de zomer van 2018 tijd heeft voor deze training, volgt hieronder de benodigde info.

Training :         “Israël, de Messias & jij”
Datum :             6 – 7 – 8 – 9 – 10 augustus
5 dagdelen :     maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag
Tijden :             10.00 – 12.30 uur.
Kosten :            € 30,- dit is voor het materiaal, kopje koffie of thee.

U boekt uw kampeer vakantie bij Camping Tikvah. Daarbij geeft u op dat u belangstelling hebt voor deze training. We zien er naar uit om deze zomer de training samen met u te doen. Wilt u meer informatie over de training?
Mail of bel ons gerust!

Eelco Schaap | Trijnie Fictorie

Reacties op de training ”Israël, de Messias & jij” – zomer 2017.

Wij, als leiding, vonden het heel geslaagd en zijn er in bevestigd dat we een goede training hebben opgezet, die het waard is om breder aan te bieden. We zien uit naar hoe het zich verder ontwikkelt.

Hieronder de reacties van de deelnemers:

 • Het was vernieuwend – verhelderend – God is bezig met Zijn volk en daardoor ook met mij. Hij heeft de regie.
 • Ik heb nu een beter globaal zicht op alles gekregen. Fijn dat het geen discussiegroep was.
 • Bewustwording, wees waakzaam v.w.b. de profetieën; het gaat echt ergens over.
 • Het besef welke plaats Israël inneemt in Gods plan, was bij mij wel wat vervlakt. Dat wij zonder de edele olijfboom niet geënt kunnen worden, was een eyeopener. Voor mij een goede opfriscursus.
 • Weet ook dat het niet alleen om kennis gaat maar zeker ook om bewogenheid (dat zet je in beweging). Vandaar mijn wens om een diepe bewogenheid voor Gods oogappel.
 • Het was een fijne training. Ik heb weer nieuwe dingen geleerd en besef nu veel meer hoe belangrijk de geschiedenis en de toekomst van Israël is voor mij als christen. Ik wil in mijn gebeden Israël niet vergeten. Ik wil voor de kerken bidden dat ze oog krijgen voor het geënt zijn op de edele olijf.
 • De training van deze week heeft mij laten inzien dat de woorden van de profetieën waarachtig zijn. Dat Gods volk ook voor ons de belofte van de wederkomst van Christus belichaamt. De behandeling van Gods volk is in de afgelopen eeuwen door menselijke interpretatie een groot onrecht geweest, waarvoor wij ons moeten schamen en waar we mede schuldig aan zijn.
 • Ik zie nu beter dat Bijbelstudie mijn inzicht en kennis vergroot en me dichter bij God brengt.
  Ere zij de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde, de Genadige, die ons Zijn Zoon als offer aan het verachte kruis liet boeten voor onze zonden.
Israël, de Messias en jij