• Nederlands
  • English

Studie

Op dit onderdeel van de site plaatsen we regelmatig korte Bijbelstudies. Gericht op Gods plan met Israël, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Het doel is om stof te geven dat tot denken kan aanzetten.

Herstel van de Messiaanse gemeente

‘…en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen…’ Mattheüs 16:18-19 In Handelingen 2 lezen we dat een groep Joden eensklaps vervuld wordt met de Heilige Geest. Vanaf dat moment verkondigen zij het Woord met kracht…

Lees verder

De betovering van een volk

Maar weinig mensen weten van de occulte achtergronden van het nazi-regime. Alleen dán ga je iets begrijpen hoe één man (Hitler) in staat was een heel volk te ‘betoveren’, in staat tot de meest gruwelijke daden. Het geeft ook inzicht in de komende antichrist, zoals de Bijbel ons heeft voorzegd. Alle nazi-kopstukken waren actief betrokken…

Lees verder

Geëffende paden

Het is zaterdagmiddag en je besluit met een vriend(in) een wandeling te maken in het bos. De paden in dat bos zijn vele jaren eerder aangelegd. Je zult daar niet snel van afwijken, want die paden zijn veel gemakkelijker te bewandelen dan het ruige bos. Je hoeft niet zo goed te kijken waar je loopt.…

Lees verder

Paulus gebed

Omdat er veel meningen bestaan over hoe als christenen om te gaan met het evangelie en Israël hebben wij onderstaand artikel met toestemming overgenomen en ingekort(Bron: A.B. Stier, Israël en de Bijbel) Als Paulus over zijn gebedsleven verteld, wordt direct duidelijk wat op nummer één van zijn gebedslijst staat. Niet de val van de Romeinse…

Lees verder

Paulus gebed