• Nederlands
  • English

Getuigenis van Jelmer

Enkele weken terug had ik een gesprek met een goede vriend. Hijzelf is een fervent aanhanger van de evolutietheorie en heeft een grote afkeer tegen alles wat iets met religie te maken heeft.Ik kwam met hem in gesprek over het geloof omdat hij vond dat ik de afgelopen tijd zo veranderd was. Hoewel ik dit opvatte als een compliment was zijn achterliggende gedachte bij deze opmerking “dat ik snel weer eens bij mijn positieven moest komen en mee moest gaan in het uitgaansleven waaraan ik vroeger deelnam“.

Zonder dit op een gemene manier te zeggen was de eindconclusie toch wel dat ik door het geloof m’n leven iets beperkt had. Toen ik reageerde dat mijn leven de laatste jaren juist enorm was verrijkt en ik me geen leven meer zonder God kon voorstellen, viel hij even stil. Ik zag dat zijn houding veranderde en dat deze opmerking hem raakte.

Toen ik de volgende dag terugdacht aan ons gesprek besefte in me ineens dat ik drie jaar geleden door precies dezelfde woorden was aangeraakt. In die tijd stond ik net zo kritisch tegenover het geloof als mijn vriend dat nu stond,totdat iemand me in een persoonlijk gesprek vertelde dat het leven met God een verrijking was en een leven zonder Hem niet voor te stellen. Ik weet nog hoe bijzonder ik dit vond en hoe ik ineens besefte wat God voor iemand kon betekenen. Op zich raar omdat ik wel altijd door mijn ouders ben meegenomen naar een kerk en ook daar al honderden verhalen en getuigenissen had gehoord over het leven met God.

Nieuwsgierigheid

Het maakte me nieuwsgierig en ik begon te lezen in Gods woord,maar nog steeds werd ik niet helemaal overtuigd. Hoe kon ik nou weten dat de Bijbel waarheid was en het enige echte woord van God? Aan de ene kant was er een drang ontstaan om te onderzoeken wie God nu daadwerkelijk was en aan de andere kant bleef ik kritisch en geloofde niet in al die verhalen die zo lang geleden waren opgeschreven.

Dit veranderde toen ik voor het eerst hoorde over het herstel van Israël en Gods landbelofte aan het Joodse volk. Het voert te ver om in dit korte bestek te schrijven over alles wat hieraan zo bijzonder is, maar samengevat kan ik zeggen dat ik enorm versteld stond over het feit dat een volk tweeduizend jaar lang uit hun land verdreven was, over de gehele aarde rondzwierf, op elke mogelijke manier uitgespuwd, vervolgd en afgeslacht werd, en in al die tijd haar identiteit wist vast te houden en uiteindelijk weer doodgewoon terugkeerde naar het land dat hun God aan hun beloofd had.

Bijbelse voorspelling

Het meest bijzondere aan dit alles was misschien nog wel dat in de Bijbel precies voorspeld stond dat dit op deze manier zou gebeuren. Nog nooit in al die tijd dat mijn ouders me meenamen naar een kerk had ik over dit enorme wonder gehoord en ik begon er over te lezen in boeken. Hoe meer ik las, hoe meer ik versteld stond over alles wat God enkele jaren geleden gedaan heeft en in deze tijd nog aan het doen is.

Ik begon voor het eerst overtuigd te raken van Gods woord en de verhalen in de Bijbel te lezen vanuit een ander perspectief. De teksten die ik eerst las als verzinsels werden waarheid. Al honderden keren was me verteld dat Jezus aan het kruis ging voor mijn zonden, maar eindelijk kreeg ik een besef van de waarheid hiervan en omdat ik ondertussen steeds meer betrokken raakte bij o.a. de jeugd in onze plaatselijke gemeente en Petach Tikvah, besloot ik op een bijzondere avond mijn leven aan God te geven en hem te volgen.

Mijn verandering

Dit veranderde mijn manier van denken, handelen en leven compleet. Een jaar later heb ik me laten dopen in de Jordaan tijdens een bijzondere reis in Israël en het besef dat God een levende God is en een enorme verrijking in ons leven, groeit nog steeds.

Het toffe is, dat ik nu ook aan andere mensen kan vertellen dat een leven zonder God niet meer is voor te stellen. Ook al zijn mensen soms kritisch, een paar woorden van ons als gelovigen in Jezus kunnen soms genoeg zijn voor een complete verandering. Mijn verlangen is om steeds meer te leren over Zijn woord, een discipel te worden, te groeien in geloof en mensen te vertellen over de grote wonderen die God in deze tijd nog wil doen, zowel in onze persoonlijke levens als met het Joodse volk en het herstel van Israël.

Jelmer

Getuigenis van Jelmer