• Nederlands
  • English

Sprekersavond met Daniel Keijzer

In 2016 maakten Daniel, zijn vrouw Riwkah en hun vier zonen aliyah vanuit Amersfoort. Sindsdien wonen zij met hun gezin in Israël. Zij zijn naar Israël vertrokken in navolging op Gods beloften voor Israël en ervaren dat God hun een roeping heeft gegeven voor hun eigen Joodse volksgenoten. Daniel heeft een grote passie voor het land Israël, Gods beloften voor het volk, maar ook voor het bouwen van bruggen tussen het Joodse volk en christenen.

Daniel Keijzer zal bij Petach Tikvah vanuit zijn eigen ervaring vertellen hoe het is om aliyah te maken en als Messiaanse gelovige te leven in Israël. Ook zal hij spreken vanuit Gods Woord.

We beginnen om 19:30 uur, u bent van harte welkom!

Sprekersavond met Daniel Keijzer