• Nederlands
  • English

Trainingschool

Onze visie: Discipelen worden getraind; niet geboren. Jezus had een plan van aanpak en Hij koos maar twaalf discipelen om Zijn manier van leven te leren. Mensen met verschillende achtergronden, verre van perfect, maar wel allemaal met een oprechte bereidheid om Jezus te volgen. Hij was relatiegericht: Hij sprak met ze, bracht tijd met ze door, nam ze mee op reis en maakte ze deel van Zijn relatie met God. Daardoor gingen ze geestelijk groeien, óók in karakter.

Discipelschap is een kwestie van geestelijk én praktisch oefenen, elke dag weer opnieuw. We hebben daarom visie voor een uitdagende en karaktervormende trainingschool.

Aanmelding

Alhoewel de trainingschool zelf nog niet gestart is, bieden we je  al wel een uitdagende omgeving aan om jezelf te ontplooien.

  • Heb jij een passie voor Jezus?
  • Heb jij het verlangen een tijd van je leven apart te zetten voor God?
  • Wil jij je praktisch inzetten om zo toegerust en getraind te worden?

Door het doen van praktisch werk (dienstbaarheid) in combinatie met geestelijke toerusting- en gebedsavonden helpen wij je je karakter te ontwikkelen en je identiteit (wie ben je) en bestemming (wat is Gods plan voor jou) te vinden. Ons ‘DNA’ kun je lezen onder ‘Wat wij doen’.

Als dit jou aanspreekt dan dagen we je uit om contact met ons op te nemen. Stuur dan even een mailtje naar info@petachtikvah.org. Bellen kan natuurlijk ook!

Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Vervolgens wordt besloten om je wel of niet toe te laten. Soms kan het ook zijn dat de kandidaat zich zelf terugtrekt omdat het toch niet helemaal is wat men ervan had verwacht.