• Nederlands
 • English

Kesjercursus

Leer het leven met Jezus vanaf de basis en leer dat het Nieuwe Testament niet los te begrijpen is van het Oude Testament. Kesjer is een Hebreeuws woord en betekent ‘verbinding’. Met de Kesjercursus komt je in verbinding met de Messiasbelijdende Joodse gelovigen , die door de scheiding tussen de christelijke kerken en de Joodse synagoge bijna 2000 jaar hun Joodse identiteit niet konden en mochten beleven.

Inhoud van de cursus

De Kesjer-cursus bestaat uit 10 lessen die (meestal) één keer per twee weken op een avond gegeven wordt. De lessen zijn:

 • Jezus als Jood
 • Jezus als rabbi
 • Jezus als Messias
 • De Joodsheid van de schriften
 • Verlossing uit de Joden
 • De grote scheiding
 • ‘Christelijk’ antisemitisme
 • Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
 • Israël – profetie vervuld
 • Gods toekomst voor Israël

Elke les bevat een eenvoudige Hebreeuwse woord studie, aanbidding met Hebreeuwse liederen en een hoofdles.

Aanmelden

U kunt zich opgeven en bij voldoende belangstelling (meer dan 15 aanmeldingen) plannen we cursusdata en nemen dan contact met u op.

Wilt u ook de Kesjer-cursus volgen? Stuur dan even een mailtje naar info@petachtikvah.org.