• Nederlands
  • English

Gebed

We geloven in de kracht van gebed, het is de motor van alles wat we ondernemen. Samen bidden en Gods Woord proclameren is enorm krachtig. Het is goed en nodig om samen God aan te roepen en Hem te prijzen en te danken. Ook verlangen wij dat God ons profetisch inzicht geeft, zodat we gericht en met focus kunnen werken.

Gebedsochtend

Elke dinsdagochtend is er een gebedsochtend met ook ruimte voor voorbede en proclamatie. We starten om 08:30 uur en eindigen ongeveer om 10:00 uur. We bidden dan vanuit Gods hart en openbaring. Voor Israël, ons land, voor Petach Tikvah en mensen in onze omgeving. We vinden dit zelf de belangrijkste bijeenkomst: want we kunnen veel organiseren en erg druk zijn, maar als we Gods hart niet zoeken is het eigenlijk verloren energie.